300 ممبر تلگرام

با خرید این بسته تعداد 300 عضو به یک کانال شما در تلگرام اضافه می شود همچنین از آخرین پست شما هم بازدید می شود. توجه داشته باشید که برای افزایش اعضای کانال تلگرام شما، باید کانال شما در حالت Public باشد و آی دی کامال تلگرام خود را برای ما ارسال کنید. مثال: emailafza@ اعضا مجازی است و ضمانتی بابت دائمی بودن آن داده نمی شود.
300 ممبر تلگرام300 ممبر تلگرام
قیمت قیمت : 18000 تومان
862 بازدید
نوع فایل :