برنده تخفیف 50 درصدی خدمات ما باشید. برای استفاده از کد تخفیف با پشتیبانی در ارتباط باشید

هر شماره موبایل 1 شانس در هفته

کلمه ایمیل افزا را به شماره 5000107023 ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که این پنل ها فقط برای کسانی مناسب است که به لیست ایمیل کاربران خودشان تمایل به ارسال دارند در غیر اینصورت و در صورت ارسال اسپم - ارسال به لیست ایمیل جمع آوری شده - استفاده بانک ایمیلی که ایمیل های نامعتبر داشته باشد پنل کاربر بدون برگشت وجه بسته خواهد شد. در صورتیکه از لیست ایمیل خود اطمینان ندارید می توانید از پنل ایمیل مارکتینگ اختصاصی ایمیل افزا استفاده نمایید.

بازدهی این نوع پنل ایمیل مارکتینگ بسیار زیاد می باشد و به تمام میل سرورها ارسال انجام خواهد شد.

  تعداد ارسال 10 هزارتایی

  لیست ایمیل نامحدود

  مخاطب نامحدود

  درصد بازدهی بسیار بالا

  اشتراک ماهیانه

هزار50

تومان

سفارش

  تعداد ارسال 40 هزارتایی

  لیست ایمیل نامحدود

  مخاطب نامحدود

  درصد بازدهی بسیار بالا

  اشتراک ماهیانه

هزار180

تومان

سفارش

  تعداد ارسال 80 هزارتایی

  لیست ایمیل نامحدود

  مخاطب نامحدود

  درصد بازدهی بسیار بالا

  اشتراک ماهیانه

هزار290

تومان

سفارش

  تعداد ارسال 150 هزارتایی

  لیست ایمیل نامحدود

  مخاطب نامحدود

  درصد بازدهی بسیار بالا

  اشتراک ماهیانه

هزار525

تومان

سفارش

Pin It